วิธีการค้นหาข้อมูล

1. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ในช่องให้กรอกคำค้นหาด้านบน เช่นคำว่า "ราคากลาง" 
2. กดปุ่ม โยธาไทย ด้านขวามือของช่องให้กรอกคำค้นหา
3. ที่หน้าผลการค้นหา ให้กดที่หัวข้อ เพื่อไปสู่ข้อมูลที่ท่านต้องการ             

หมายเหตุ
วิธีการค้นหา ใช้วิธีเดียวกับการค้นหาใน เว็บ Google